dinsdag 6 december 2016

"This World"

“Wilders schaadt rechters” koppen het AD en Het Parool afgelopen weekend. Ik lees een artikel van Peter Groenendijk die Geert Corstens heeft geïnterviewd. Corstens is oud-president van de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in ons land. En hij maakt zich boos over de dingen die Geert Wilders in zijn laatste woord zei. Boos omdat hij het stemmingmakerij vindt nu Wilders de rechters indeelt bij de elite van Nederland en omdat Wilders zijn proces bestempelt als de strijd van de elite tegen de bevolking. 

Het standpunt van Wilders vindt Wilders blijkbaar zelf het standpunt van het volk en als je een andere mening hebt sta je blijkbaar aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Er lijken op dit moment veel mensen in Nederland te zijn die de mening van Wilders delen. Er is grote onvrede en Wilders weet voor deze mensen de onvrede onder woorden te brengen. Wilders is voor veel mensen een voorbeeld en zij zullen tijdens de aankomende verkiezingen op hem gaan stemmen. We leven gelukkig in een democratie en dus mag iedereen stemmen op wie hij wil.

Een democratie houdt ook in dat we leven met het principe van de trias politica , oftewel de scheiding der machten. De wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Van belang is dat deze machten elkaar respecteren. En onze democratisch gekozen bestuurders moeten ervoor zorgen dat dat ook zo blijft. Wanneer een politicus rechters een neprechtbank gaat noemen ondermijn je ons democratisch systeem terwijl je daar zelf als politicus nou juist onderdeel van bent.

Ik heb bijna dagelijks te maken met strafrechters. Ik ben het echt niet altijd met hun beslissingen eens, maar ik ken ze stuk voor stuk als integere betrokken mensen die hun vak geheel onafhankelijk uitoefenen. Het zijn harde werkers die op respectvolle wijze de standpunten van de verdachten met hun advocaten afwegen tegen die van het Openbaar Ministerie. Ze zijn onpartijdig en hebben ook in een gedegen opleiding geleerd om die onpartijdigheid te allen tijde hoog in het vaandel te houden. Uiteraard hebben deze mensen ook een privéleven waarin ze als iedere burger bij verkiezingen een stem uitbrengen op een politieke partij. Maar hun politieke voorkeur zal niet aan de orde zijn als zij in een strafzaak een oordeel moeten vellen. De zaak Wilders gaat niet over de politieke standpunten van Geert Wilders. De zaak gaat over de vraag of de uitspraak die Geert Wilders heeft gedaan strafbaar geacht kan worden volgens ons Wetboek van Strafrecht. Als Wilders wordt veroordeeld is het omdat zijn uitspraak strafbaar is, niet omdat zijn standpunten strafbaar zijn.

Ik zag afgelopen week Jan Terlouw een vlammend betoog houden bij De Wereld Draait Door. Ik was onder de indruk. Want het gaat om vertrouwen. Om elkaar vertrouwen, om als inwoner van een land te vertrouwen op je bestuurders en de verschillende instanties en als bestuurders en instanties te vertrouwen op je inwoners. Ik weet dat mijn collega-officieren in het hele land hun best doen om criminaliteit te bestrijden en aan te pakken. Of dat nou gaat om Marokkanen, Nederlanders, Antillianen, Turken, Polen, Roemenen, Fransen, Spanjaarden of Italianen. En als we deze mensen voor de rechter brengen weet ik dat ze allemaal een eerlijk proces krijgen waarin de rechters ons als OM echt niet altijd gelijk geven. Ik heb vertrouwen in mijn collega’s, de politie en de rechters. Maar ook in de bestuurders van mijn stad en ons land, die democratisch gekozen zijn. En als ik het ergens niet mee eens ben zal ik dat op een respectvolle manier ter sprake brengen. Omdat ik vertrouw op deze mensen en hen waardeer om wat ze doen.

Aanstaande vrijdag 9 december om 11u zullen mijn Haagse collega’s Wouter Bos en Sabine van der Kallen horen hoe de rechtbank oordeelt over de aanklacht dat Geert Wilders zich heeft schuldig gemaakt aan belediging en aanzetten tot haat en discriminatie. Stel dat het komt tot een veroordeling, dan hoop ik dat de PVV-stemmers beseffen dat dit gaat om die ene uitlating en niet om de standpunten van de PVV. En als het leidt tot vrijspraak, dan hoop ik dat de mensen die zich beledigd voelden begrijpen waarom dit geen belediging was volgens de wet. Maar boven alles hoop ik dat iedereen beseft dat deze rechters volledig onpartijdig en naar eer en geweten hun best hebben gedaan, hard hebben gewerkt, een heleboel shit hebben moeten incasseren en de standpunten van partijen naast elkaar en naast de wet hebben gelegd.

En mocht je alles nog steeds onduidelijk vinden (en er meer van willen weten) blijf dan wel respectvol, hou vertrouwen en kom op 10 december, de internationale Dag van de Mensenrechten, naar het Theater aan het Spui in Den Haag waar mijn Haagse collega Ingeborg Doves (gespecialiseerd in discriminatievraagstukken) in een openbaar college gaat vertellen hoe het nou zit met vrijheid van meningsuiting, discriminatie en alle afwegingen die hierbij gemaakt worden. Overigens zal het hier over dit soort zaken in het algemeen gaan en niet specifiek over de zaak Wilders.

Kijk en luister Selah Sue - This World

8 opmerkingen:

 1. Hoi,
  Deze begrijp ik niet"Als Wilders wordt veroordeeld is het omdat zijn uitspraak strafbaar is, niet omdat zijn standpunten strafbaar zijn."

  Zijn uitspraak komt toch voort uit zijn standpunten, dat kun je toch niet los van elkaar zien?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank voor je reactie Piet. Dat kun je wel los van elkaar zien want je kunt je standpunten ook verkondigen zonder daarbij te beledigen of aan te zetten tot discriminatie. Het is een kwestie van op een juiste manier je woorden kiezen.

   Verwijderen
 2. Inhoud en teneur van dit stukje stemmen mij toch tot de grootste zorg en ongerustheid. Zoniet tot de allergrootste zorg, en de aller-allergrootste ongerustheid.

  De rechtspraak heeft zich namelijk, hoe dan ook, in het geheel op geen enkele wijze te bemoeien, zich bezig te houden met welke vorm van politiek dan ook.

  De politiek zal weldra gaan bepalen, hoe de rechtspraak in welke vorm dan ook eruit zal gaan zien.
  Zoals dat in de achterliggende 1899 jaar dan ook steeds het geval en de voortschrijdende ontwikkeling is geweest.

  Het adagium, als zou het Openbaar Ministerie of de rechterlijke macht in welke vorm of persoon dan ook, zich een bepaalde politieke mening structuur of stellingname in welke vorm dan ook zou kunnen permitteren, is volslagen uit den boze ten detrimente en zelfs ten volle staatsondermijnend.

  Het volk dient daartegen, opgeroepen, mede, door zijn vertegenwoordigers, met absolute voorrang en voortvarendheid in massaliteit op te treden (wraking en ontslag).

  Jules Zollner.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is een scherpe reactie Jules. En ik ben het hierin niet met je eens. Maar gelukkig leven we in een land waar iedereen zijn eigen mening mag hebben. ;-)

   Verwijderen
 3. Opgemerkt moet worden, dat rechters in Nederland al sinds 1988 iedere keer en keer op keer in de toelichting bij hun vonnissen hebben meegedeeld,
  "over de hoofden van de aanwezigen heen", zoals dat ter publicatie heet, in hun jargon,
  dat het opvallend was, en is, dat steeds meer personen in Nederland van een bepaalde, zeer duidelijk aangeduide nationaliteit in Noord Afrika, veel vaker voor het hekje kwamen, en veroordeeld moesten worden, en nog steeds moeten worden, dan anderen.
  Dat hebben de rechters in Nederland sinds 1988 keer op keer en bij herhaling in toelichtingen bij hun vonnissen in het openbaar ter zitting meegedeeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het Openbaar Ministerie dient in zijn eis tot veroordeling van Wilders niet ontvankelijk te worden verklaard.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De uitspraak in vonnis van deze zaak is niet juist.
  De uitspraak moet zijn, ofwel, hij is schuldig, en straf,
  ofwel hij is niet schuldig, geen straf.
  Schuldig zonder straf, is in deze zaak, onjuist, ondoelmatig.

  Het vonnis bevat toch wel een aantal grote lacunes
  verkeerde benaderingen en interpretaties.
  Er is, opzettelijk, een lange weg te gaan
  naar het Europees Hof. Een zwaktebod.

  Wilders zal er maximaal electoraal voordeel
  uit slepen, en na de verkiezingen grootscheeps
  het rechtsstelsel kunnen hervormen.

  De politieke parlementaire democratie is de baas
  hier in dit land, en niet de rechtspraak.
  Die is slechts gereedschap, handwerktuig.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het is wel wat veel... maar ja, maar ja, het verbaasde mij ook al, dat het Openbaar Ministerie ingaat op de zaak Wilders.
  -.-
  Ter info, als reply op een statement in RTLNieuws:
  -.-
  Ruud Hagedoorn Het is juist, wat je zegt maar bij "het huidige regime", moet een kanttekening worden geplaatst.

  Het Openbaar Ministerie zag zich in de situatie geplaatst, dat er na aanklachten van duizenden, niet meer aan vervolging van Wilders kon worden ontkomen.

  Het is de gewoonte, in Nederland, dat er op klacht van belediging, smaad, of smaadschrift, altijd door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd, en door de rechtbank wordt veroordeeld.

  Dat is de gewoonte, in Nederland. In zekere zin is dat ook goed.
  Immers niemand heeft het recht, als grondrecht, om iemand anders zonder noodzaak aan te tasten, te beschadigen in zijn persoonlijke integriteit.

  In feite, kan je zeggen, dat het Openbaar Ministerie het werk goed heeft gedaan. Daar is geen speld tussen te krijgen.
  De rechtbank had echter niet ontvankelijkheid moeten verklaren.

  De parlementaire democratie, de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal, staan als wetgevende macht boven de wet, en de leden mogen en kunnen doen en laten wat zij willen, en zeggen wat zij willen. Behoudens de grenzen der wet. Dus niet het leegschieten van een pistool.

  De leden van de Tweede Kamer, "in gezamenlijkheid verklarend bijeen", bepalen hoe de wet eruit gaat zien, blijft zien, en hoe de handhavers, dat is de rechtspraak als instrument, de wet uitvoeren.

  De rechtspraak heeft dus een duidelijke vorm van onderhorigheid, in machtsstructuur, aan de, politieke, parlementaire democratie. Daarin is geen plaats voor gelijkwaardigheid, in een eventuele denkbeeldige constructie van machtsuitoefening als de trias politica.

  https://t.co/NG8FsUMBvk
  .

  BeantwoordenVerwijderen