dinsdag 5 januari 2016

"Stole"

Eigenlijk viel het heel erg mee, die jaarwisseling…. Het was zelfs onverwachts bijzonder en leuk. En 1 januari was ook fijn. Daarna nog een paar dagen vrij waarin ik languit op de bank netflixend seizoen 4 van Suits en 2 seizoenen Downton Abbey er doorheen heb gekeken…. Maar nu is het weer back to business… Een nieuw team om in te werken en weer andersoortige zaken.

Bij het Amsterdamse Openbaar Ministerie hebben we een team dat zich bezig houdt met de persoonsgebonden aanpak van verdachten (het PGA-team…hoe origineel;-)). Ik ben in de prettige positie vanaf 4 januari deel te mogen uitmaken van dat team. En wat we dan doen in dat team? We houden ons bezig met minderjarige verdachten, dus in de leeftijd van 12 tot 18, maar ook met zaken waar het opleggen of verlengen van TBS aan de orde is. En dan zijn er de zeer actieve veelplegers die in aanmerking komen voor een ISD-traject. Ook de Amsterdamse Treiteraanpak en de Top 600-zaken worden door het PGA-team behandeld. En nu duizelt het de niet juridische lezer natuurlijk… want wat houdt TBS, ISD, Treiteraanpak en Top600 in? En wat moet je je voorstellen bij een persoonsgebonden aanpak?

Ok, uitleg… Om maar even te beginnen bij TBS. TBS staat voor terbeschikkingstelling. Het gaat hier om een behandelmaatregel die wij de rechter vragen op te leggen aan mensen die zware strafbare feiten hebben gepleegd en tegelijkertijd last hebben van een psychiatrische ziekte of stoornis. Door het lijden hieraan wordt hun gedrag in meer of mindere mate beïnvloed en daardoor houdt de rechter ze niet of niet geheel verantwoordelijk voor wat ze gedaan hebben. We hebben het dan over in hoeverre iemand toerekeningsvatbaar is. Voor het deel dat een dader wel kan worden aangerekend kan een rechter een gevangenisstraf opleggen. Daarnaast kan de rechter de TBS opleggen om de stoornis te behandelen en ook te voorkomen dat iemand in de toekomst weer iets doet wat niet mag. Het gaat dus ook om het beveiligen van de samenleving. Een TBS-maatregel kan verlengd worden als de behandeling na een eerder vastgestelde periode nog niet voldoende resultaat heeft opgeleverd. Bij het PGA-team doen we onder andere deze TBS-zittingen.

Dan ISD… ISD staat voor Inrichting Stelselmatige Daders. Het gaat hier om een maatregel waarbij meerderjarige stelselmatige daders (bijvoorbeeld notoire winkeldieven, draaideurcriminelen) voor twee jaar geplaatst worden in een inrichting die speciaal voor hen bestemd is. Door deze maatregel wordt bij deze mensen geprobeerd om het uitzichtloze patroon van vastzitten, vrijkomen en weer strafbare feiten plegen te doorbreken. Om hiervoor in aanmerking te komen als verdachte moet je voldoen aan een aantal criteria maar als dat eenmaal zo is kan je voor een simpele winkeldiefstal (bijvoorbeeld een fles cola bij de Albert Heijn) twee jaar de maatregel in moeten. Je zit dan eerst een periode binnen in een inrichting maar gaandeweg word je begeleid in het weer zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving zonder dat je strafbare feiten pleegt. En misschien kun je je voorstellen dat er een behoorlijke administratie gemoeid is met het bijhouden van wie wanneer hoeveel feiten heeft gepleegd en begeleiding heeft gehad van diverse hulpverlenende instanties. Dit moet namelijk wel allemaal duidelijk zijn en alles moet zo’n beetje geprobeerd zijn met iemand voordat we de rechter vragen om deze maatregel op te leggen. Flinke klus dus binnen het PGA-team omdat er ook veel overleg met andere instanties en organisaties moet worden gepleegd. (zie voor meer info OM.nl )

En dan de Treiteraanpak… Dit is een werkwijze van de gemeente Amsterdam waarbij gevallen van intimidatie in de woonomgeving worden tegen gegaan (zie ook Treiteraanpak gemeente Amsterdam) Hier moet je niet denken aan gewone burenruzies maar om situaties waarbij er structureel bedreigd en getreiterd wordt en ook continue overlast wordt veroorzaakt tegen een specifieke persoon of huishouden. Daarbinnen komen we ook regelmatig strafbare feiten tegen zoals bijvoorbeeld stalking, bedreiging en vernieling. En aangezien je deze feiten in het complex van meerdere gebeurtenissen moet zien en het verband moet zien tussen de verschillende feiten is het van belang dat hier ook vanuit het strafrecht op de juiste samenhangende manier op wordt ingegrepen. Ook werk voor het PGA-team.

Tenslotte de Top600. Ook dit is een aanpak in samenwerking met de gemeente en de politie van Amsterdam. Amsterdam is in 2012 gestart met de aanpak van 600 veelplegers in de stad: de Top600 . Deze personen zijn geselecteerd op basis van criteria van politie en het Openbaar Ministerie. Het zijn veelplegers die over een periode van vijf jaar zijn aangehouden voor een high impact delict zoals inbraak of een straatroof. Daarnaast zijn ze minstens drie keer veroordeeld voor een delict. Verder staan jeugdige plegers onder de 21 jaar in de Top600 als ze de afgelopen jaren in totaal twee maal zijn veroordeeld. De aanpak is ontstaan omdat opviel dat een steeds jongere groep criminelen overvallen pleegden en geweld gebruikten en daarbij wapens gebruikten en bezaten. Overvallen, straatroof, geweldsmisdrijven en mishandelingen, de zogenaamde high impact crimes zorgen voor veel onrust en onveiligheidsgevoelens. De aanpak loopt intussen een aantal jaren en heeft al goede resultaten laten zien. Ook deze aanpak vergt veel overleg met andere organisaties. En ook hier speelt het team PGA een grote rol in. 

En wat is dan die persoonsgebonden aanpak? Al deze zaken, en ook zaken waarin de verdachte nog minderjarig is, hebben gemeen dat we willen dat de maatschappij in de toekomst geen last meer heeft van deze mensen omdat ze geen strafbare feiten meer plegen of kunnen plegen. We willen dat deze mensen hun leven beteren en begeleid worden in hoe ze dan wel alles op een eerlijke manier moeten doen… hoe ze wel perspectief kunnen hebben in de samenleving zonder dat ze schade aan anderen aanrichten. We kijken dus heel erg naar de persoon van de verdachte en proberen de straf en begeleiding daaromheen zo samen te stellen dat diegene zelf ook ervan overtuigd raakt dat het beter is om een leven te gaan leiden buiten de criminaliteit. Misschien vind je het als lezer wel raar om te lezen dat we er op deze manier mee bezig zijn. Maar alleen maar afstraffen en eventueel opsluiten heeft niet altijd zin. Het heeft vaak veel meer nut om mensen te helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Ik heb er in ieder geval zin in om op deze manier aan het werk te gaan. Niet alleen maar het oplossen van misdrijven maar vooral ook kijken waarom de verdachte gekomen is tot het plegen van zijn daad en ervoor zorgen dat hij of zij niet nog een keer deze fout gaat maken. Misschien is het wel een heel idealistisch streven… maar niet geschoten is altijd mis… 2016 is begonnen, back to business!!

4 opmerkingen:

 1. Veel succes en plezier in de nieuwe functie.

  '\^_^/'

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het vluchtelingenprobleem grijpt ons allen langzaam maar zeker toch wel heel snel heel duchtig bij de keel. In het oude gebouw waar ik gewerkt heb is plaats voor de opvang van 750 vluchtelingen op 7 km. van de Duitse grens ...
  Het nieuwe jaar 2016 zal een "interessant" jaar worden dat alleen al louter strafrechtelijk en strafvorderend, zelfs publiciteitstechnisch gezien er stevig inhakt. Helaas.
  Daarom is het interessant, af en toe als er een beetje tijd is heel even een glimp op te vangen wat er in aangrenzend buitenland gebeurt.
  Het zou in heel lichte mate toch duidelijk afstraling kunnen hebben op ons eigen land. Daar kunnen we dan ons voordeel mee doen.
  Het Duitse ARD-info kanaal PHOENIX houdt sinds zondagavond thema-informatie-discussie-uitzendingen over de Keulse aanrandings-affaire en alles wat ermee samenhangt. (Onder andere jeugdrecht, strafprocesrecht en organisatie politie).
  Morgen volgt deel 2. Vanavond heb ik deel 1 opgenomen. De discussie werd daarin gevoerd tussen de bekende Alice Schwarzer en jeugdrechter Andreas Müller. Een islamist, en zeer wijs en geëngageerd man.
  Het is niet makkelijk om de uitzendingen van PHOENIX terug te halen van hun site.
  Zou er belangstelling zijn voor de opname van vanavond, om die eens even rustig te bekijken, en/of die van morgen dan laat het even weten via mail juzo@tele2.nl, dan zend ik de opname in mpg-vorm (500 MB) even toe via "we transfer". Dat geldt voor iedere belangstellende. Veel succes.
  Hartelijke groet, Jules.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Samenvatting:

  http://tinyurl.com/zkd2xb5

  Groetjes Jules.

  BeantwoordenVerwijderen