"Only When I Sleep"

Ik heb #hetlekkerstebedterwereld en er zijn best redenen te verzinnen waarom je me midden in de nacht mag wakker maken, maar om 2 uur ’s nachts gebeld worden door de politie, hoe vriendelijk ze ook zijn...liever niet! Helaas ontkom je er als officier van justitie niet altijd aan.

Afgelopen weekend was het weer eens raak. Midden in de nacht de telefoon en aan de andere kant van de lijn een politieman die al begon met zijn excuses aanbieden vanwege het tijdstip waarop hij belde. Ik had piket! Een paar keer per jaar ben je als Ovj aan de beurt. Dan moet je buiten de gebruikelijke kantoortijden, in de weekenden, avonden en nachten bereikbaar zijn voor hoofdzakelijk de politie en voor schouwartsen. Dit keer ging het om de vraag of ze iemand die ze hadden aangehouden toch weer mochten laten gaan. Zijn naam stond op een internationale lijst van mensen die gezocht werden om hun straf uit te zitten. Maar bij goed navragen bleek dat hij de straf al had uitgezeten en de verantwoordelijke mensen in zijn land van herkomst zijn naam nog niet van de lijst hadden verwijderd. Of ik als OvJ het goed vond dat ze hem weer lieten gaan. En ja, natuurlijk vond ik dat.

Tijdens dit soort diensten moet je als officier beslissingen nemen over uiteenlopende zaken. Ik heb collega’s die tijdens dit soort diensten maar een paar nachten in de logeerkamer gaan liggen thuis om hun partner niet te belasten. Zo kan het gaan om het geven van toestemming voor het aanhouden van iemand buiten heterdaad. Iemand wordt dan verdacht van een strafbaar feit wat al even geleden gepleegd is. Op het moment dat de politie dan die persoon tegen het lijf loopt is er toestemming nodig van het Openbaar Ministerie om die persoon aan te mogen houden. Maar het kan ook voorkomen dat er net een gewelddadige straatroof heeft plaats gevonden en de buit onder andere een mobiele telefoon is. Dan is het handig om zo snel mogelijk deze telefoon te tappen om te achterhalen waar hij is en zo wellicht de dader snel op te kunnen sporen. Ook daarvoor wordt de OvJ gebeld en dan moeten we gaan bellen met de rechter-commissaris (RC, ook wel de onderzoeksrechter) om te vragen of hij of zij het goed vindt dat we de telefoon gaan opsporen en afluisteren.

Het kan ook zijn dat de politie stuit op verdenkingen van strafbare feiten waardoor het nodig is om plotseling bij iemand thuis te gaan zoeken naar bewijs of sporen van een misdrijf, een spoedzoeking. Ook dan komt het telefoontje binnen bij de OvJ en moet er door ons contact gezocht worden met de RC. Deze moet toestemming geven en gaat zelf ook dan mee naar de huiszoeking.
En dan zijn er de telefoontjes die gaan over aangehouden verdachten en de beslissing wat er verder met ze moet gebeuren. Mogen ze weer naar huis of gaan we de rechter vragen om hem of haar langer vast te houden? Als we de rechter dat gaan vragen is het aan de politie om verder de voorgeleiding bij de RC voor te gaan bereiden. De onderzoeksrechter beslist dan of we als OM voldoende bewijs hebben tegen de verdachte en of de zaak ernstig genoeg is om iemand naar het Huis van Bewaring te sturen in afwachting van een zitting.

Verdrietig vind ik het altijd als je gebeld wordt door de politie of een schouwarts als het gaat om het aantreffen van iemand die is overleden. Als OvJ moet je, als er geen vermoedens zijn van een misdrijf, dan het lichaam vrijgeven. Je geeft daarmee toestemming om het lichaam over te dragen aan de familie zodat de begrafenis geregeld kan worden. Het kan dan gaan om mensen die zelfmoord hebben gepleegd of overlijden naar aanleiding van een ongeval thuis. En ook in geval van euthanasie worden we gebeld en moeten we de toestemming geven. Je weet dat op het moment dat je de toestemming geeft een familie dingen moet gaan regelen en vaak een verdrietige periode tegemoet gaat. Maar soms is het niet meteen duidelijk dat het gaat om een ongeval en moet je een lichaam in beslag laten nemen om te onderzoeken wat de doodsoorzaak is. Dat vind ik heftige beslissingen omdat je weet dat dat ingrijpend kan zijn voor de nabestaanden. Maar we moeten toch echt uit sluiten dat iemand niet slachtoffer is geworden van een strafbaar feit.


Dit weekend was het gelukkig redelijk rustig. Ik had een spoedtap, een enkele voorgeleiding, en nog wat verzoeken om toestemming te geven voor een aanhouding buiten heterdaad. Ook zijn er nog wat mensen naar huis gestuurd met een datum waarop ze op een zitting moeten komen. Dit keer geen moorden, hennepplantages, drugslabs, heftige overvallen of zware vechtpartijen. Maar al met al heb ik belabberd geslapen. Maar even een paar avonden vroeg naar #hetlekkerstebedterwereld om weer bij te slapen.

Reacties