“Wrecking ball”

Kleine meisjes worden groot. Miley Cyrus speelde ooit onschuldig Hannah Montana op Disney Channel, Britney Spears zong de sterren van de hemel in de Mickey Mouse club en Drew Barrymore was het schattige kleine zusje in ET. Drew had in haar vroege tienerjaren een leven met drank en drugs en werd in de jaren negentig een sekssymbool. En Miley en Britney kwamen ook in opspraak doordat ze hun blote lichaam lieten zien. Miley in haar clip Wrecking ball en Britney verscheen naakt op de omslag van Harper’s bazar.

Bloot, naakt, het kan een ding zijn. Ik zie mijn tienjarige en zijn klasgenootjes zich bewust worden van hun lichaam. De meisjes dragen niet alleen meer een bikinibroekje maar ook het bovenstukje is inmiddels een belangrijk kledingstuk bij het zwemmen. Bloot door het huis als alleen ik thuis ben kan nog net, maar omkleden in het bijzijn van anderen (terwijl je je onderbroek gewoon aan kan houden) voelt blijkbaar al niet meer prettig. En als we op het strand zijn en we zien naakte mensen liggen leidt dat intussen toch echt wel tot gegiebel en hilariteit bij de pubers-to-be.

In Nederland werd in de begin jaren tachtig van de vorige eeuw in de Tweede kamer nog een discussie gevoerd over naaktrecreatie. De toenmalige Minister van Justitie vond dat naaktrecreatie op daartoe bestemde terreinen geen schennis van de eerbaarheid was. Maar de meerderheid van de fracties in de Kamercommissie vonden dat naaktrecreatie überhaupt niet strafbaar moest zijn. Er is in 1985 uiteindelijk een wet aangenomen waarin naaktrecreatie in het openbaar strafbaar wordt gesteld tenzij het gedaan wordt op een plaats die door de gemeenteraad daartoe is aangewezen of op een andere voor ongeklede recreatie geschikte plaats (art 430a WvS). Hou je je niet aan die wet dan maak je je schuldig aan een overtreding en loop je het risico een geldboete te moeten betalen. Daarnaast loop je de kans dat je spullen worden afgenomen (verbeurd verklaard), al vraag je je af welke spullen dat dan moeten zijn. Kleren afpakken lijkt me een averechts effect hebben… Maar waarom nou toch strafbaar gesteld? Omdat het hier gaat om bescherming van de openbare orde. En naaktrecreatie zou aanstoot kunnen geven en leiden tot onrust, en dus tot verstoring van die openbare orde.

Overigens is recent gebleken dat men niet alleen in Nederland wat ongemakkelijk kan zijn met naakt recreëren. Het zal je niet zijn ontgaan dat in Maleisië vorige week een Nederlander heeft vastgezeten omdat hij op een heilige berg naakt op de foto was gegaan met een groepje.  Ze kregen door hun gedrag zelfs de schuld van een aardbeving. Naakt poseren had de goden ontstemt.

Hier in Nederland zal het dus niet zover komen dat je een gevangenisstraf boven het hoofd hangt, en ik vermoed dat we ook geen aardbeving zullen toeschrijven aan mensen die graag bloot willen zonnebaden op plekken waar het eigenlijk niet mag. Hier levert het  dus een geldboete op, misschien wat giebelende pubers-to-be en mogelijk wat mensen die er niet echt van gediend zijn overvallen te worden door onverwacht bloot.

Bij mijn puber-to-be besteed ik  niet te veel aandacht aan het wel of niet bloot durven gaan, het hoort erbij denk ik maar. En hij moet doen waar hij zich prettig bij voelt. Dat doe ik zelf ook.

Reacties

 1. Naar aanleiding van mijn tweet https://twitter.com/naaktstrandje/status/606776526999322625 ben ik door het OM doorverwezen naar deze pagina. Helaas geeft het OM juist op deze pagina ook weer een verkeerd beeld over naaktrecreatie.

  Artikel 430a gaat over naaktrecreatie aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats.

  Het eerste deel van art. 430 Sr is erg duidelijk. Als de plaats is aangewezen door de gemeenteraad is naaktrecreatie sowieso toegestaan. (helaas zijn er vrijwel geen plaatsen meer die zijn aangewezen op grond van art. 430a)

  Het tweede deel is wat moeilijker.

  De eerste conclusie is dat op plaatsen, die niet voor het openbaar verkeer bestemd zijn, naaktrecreatie sowieso ook is toegestaan.

  Verder is naaktrecreatie ook toegestaan op plaatsen die hiervoor geschikt zijn.
  Aangezien dit over een plaats gaat die voor het openbaar verkeer bestemd is, is de confrontatie van de naaktrecreant met geklede voorbijgangers logisch. Dit kan geen reden zijn voor strafbaarheid, de openbaarheid van de plaats is juist onderdeel van het wetsartikel. Plaatsen die zich lenen voor strandrecreatie zijn in principe geschikt voor ongeklede recreatie en geven geen verstoring van de openbare orde.
  (Zie de uitspraak in de Delftse Blootloopzaak ECLI:NL:GHDHA:2014:2272).

  Meestal schiet de kennis van de verbalisant te kort en is deze beperkt tot het eerste deel. Graag zie ik dat de politie en BOA’s goed worden opgeleid, zodat de naaktrecreanten hier niet het slachtoffer van worden.


  Tjipke Tasma www.naaktstrandje.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "En naaktrecreatie zou aanstoot kunnen geven en leiden tot onrust, en dus tot verstoring van die openbare orde."

  Juist de parlementaire historie van deze wet vertelt anders: de minister zegt in het wetsvoorstel juist dat een ieder moet leven met de aanstoot die hij/zij neemt.

  EINDVERSLAG Vastgesteld 12 maart 1981, blz. 5, geeft D'66 aan bezwaar te hebben dat naaktrecreatie aanstootgevend zou zijn en dat dus voorbijgangers bescherming tegen ongewilde confrontatie zouden behoeven.

  In dit eindverslag geeft ook PvdA ook aan: "Naar het oordeel van de leden van de fractie van de P.v.d.A. gaat het bij nudisme en naturisme niet om strafwaardig gedrag."

  De VVD geeft aan geen achterstelling van de naaktrecreatie te willen.

  In NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG, Ontvangen 6 juli 1984, schrijft de minister op blz. 5:
  "De woorden «op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats» stellen tenslotte buiten twijfel, dat er slechts sprake is van een overtreding van artikel 430a, indien het gebeuren plaats vindt op de straat, of daarmede te vergelijken plaatsen."
  Hiermee stelt de minister de norm: met "op de straat" moet worden verstaan wat in het normale spraakgebruik gebruikelijk is, volgens Van Dale een "openbare, gebaande weg, m.n. verharde weg tussen de rijen huizen in een bebouwde kom".
  De woorden «op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats» zijn breed geformuleerd om een uitputtende regeling aan te geven die als waarborg dient tegen strafbaarstelling en vervolging.

  Met art. 430a Sr wordt naturisme en naaktrecreatie als legitiem erkend, gewaarborgd en: "Slechts indien de aard van de plaats of de omstandigheden zo zijn, dat in redelijkheid niet meer kan worden gesproken van geschiktheid, blijft het feit een zekere mate van strafwaardigheid behouden."

  15de vergadering, 25 oktober 1984, Dhr. Schutte, GPV, blz. 928:
  "Ik denk dat wij geen vreemde in Jeruzalem zijn als wij zeggen dat de politie of een ander die erbij betrokken is, van zeer goeden huize moet komen om te besluiten om in zo'n ongewisse situatie tot vervolging over te gaan."

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "En naaktrecreatie zou aanstoot kunnen geven en leiden tot onrust, en dus tot verstoring van die openbare orde."

  Volgens het wetsvoorstel (TK15836) is het nu juist NIET de aanstoot. Aanstoot kan er vrijwel altijd zijn bij openbare naaktrecreatie en zou daarmee illusoir worden.

  Art. 430a Sr brengt ( a contrario) naaktrecreatie merendeels buiten het strafrecht: "Slechts indien de aard van de plaats of de omstandigheden zo zijn, dat in redelijkheid niet meer kan worden gesproken van geschiktheid, blijft het feit een zekere mate van strafwaardigheid behouden."

  TK15836, 15de vergadering, 25 oktober 1984, Dhr. Schutte, GPV, blz. 928:
  "Ik denk dat wij geen vreemde in Jeruzalem zijn als wij zeggen dat de politie of een ander die erbij betrokken is, van zeer goeden huize moet komen om te besluiten om in zo'n ongewisse situatie tot vervolging over te gaan."

  Art. 430a Sr legitimeert naturisme/naaktrecreatie en is mede daarom een uitputtende regeling die strafbaarstelling en vervolging beoogd tegen te gaan. Weinigen hebben zich verdiept in de ca, 15 jaar parlementaire historie van wetsvoorstel TK15836, welke heeft geleid tot art. 430a.

  Het is tijd om te stoppen met discriminatie van naturisten! DAAR is art. 430a voor!

  BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten