"Amen"

"Ik wil gewoon gehoord worden"...Voor me zat een prachtige 19-jarige jongedame die aangifte had gedaan tegen haar vader vanwege seksueel misbruik en mishandelingen die gebeurd zouden zijn tussen haar 12e en 15e levensjaar. Lina was samen met haar advocate gekomen voor een slachtoffergesprek aangezien haar vader gedagvaard was en de zitting twee maanden later zou gaan plaatsvinden.

Het was niet bepaald het eenvoudigste dossier dat ik in de loop der jaren voor me had gehad. Lina had een zeer uitgebreide aangifte gedaan maar daar zaten nogal wat tegenstrijdigheden in. En het was te voorspellen dat de advocaat van haar vader door die tegenstrijdigheden de geloofwaardigheid van Lina op zitting volledig onderuit zou proberen te halen. En de vraag was wat de rechtbank daarmee zou doen. Ik moest haar dus gaan voorbereiden op de mogelijkheid van een vrijspraak voor het seksueel misbruik en de langdurige mishandelingen.

Als je aangifte wilt doen van seksueel misbruik heb je, tenzij dit vanwege een acute situatie niet mogelijk is, eerste een informatief gesprek bij de politie. In dat gesprek vertelt het slachtoffer globaal wat er is gebeurd en wat hij of zij verwacht van een politieonderzoek. In dit gesprek vertelt de politie hoe de aangifte zal worden opgenomen (namelijk met geluidsopnames), dat er in het belang van het onderzoek kritische vragen moeten worden gesteld, je je verhaal gedetailleerd zal moeten vertellen, maar ook hoe de juridische procedure in elkaar steekt, hoe het zit met verjaring van feiten en wat de kans is op een vervolging. Ook wordt stil gestaan bij eventueel medisch onderzoek, hoe het gaat met een openbare zitting, dat je je verhaal misschien nog een keer moet vertellen bij een rechter-commissaris waar ook de advocaat van de verdachte vragen aan je mag stellen, wat de consequenties zijn van het doen van valse aangifte en de mogelijkheid van een ambtshalve vervolging. Na een informatief gesprek krijg je, als je dat nodig hebt, bedenktijd zodat je de tijd hebt om even rustig te overdenken of je dit allemaal aan wilt en kunt gaan.

De tegenstrijdigheden in de verklaringen van Lina wilden niet zeggen dat wat ze vertelde niet was gebeurd. Het is niet onvoorstelbaar dat je, als je vanaf je 12e jarenlang regelmatig wordt misbruikt en mishandeld, niet van elke keer dat het gebeurde exact alle details kan herinneren. Lina vertelde me tijdens het slachtoffergesprek dat ze haar moeder zo miste. Haar moeder had gezegd dat ze Lina alleen zou geloven als haar vader veroordeeld zou worden. Ik vond het een verdrietige situatie. Ondanks alles wat Lina thuis had meegemaakt, en ik geloofde haar volledig, hunkerde ze nog steeds naar de liefde van haar ouders. Want vlak voor de zitting had ik contact met haar advocate en die liet weten dat Lina  niet op de zitting zou komen. Het contact tussen Lina en haar beide ouders kwam namelijk langzaam weer op gang, en dat was iets wat Lina zelf graag wilde. Vandaar dat ze haar advocate had gevraagd of zij de slachtofferverklaring die Lina had geschreven wilde voorlezen tijdens de zitting.

"Voor de man die mij meer gebroken heeft dan elke andere man ooit zou kunnen doen, voor mijn vader" las de advocate voor. Er volgde een krachtig verhaal waarin Lina liet weten hoe ze had geworsteld met alles wat er was gebeurd. Hoe ze wist dat ze niet de perfecte dochter was geweest maar wel altijd haar best had gedaan en het toch voelde alsof ze nooit goed genoeg was geweest. Dat ze vanaf haar 15e altijd alles alleen had moeten doen en de enige op wie ze terug kon vallen zijzelf was en intussen trots was op hoe zij zich had ontwikkeld. "Ik geloof in onvoorwaardelijke liefde tussen mij en jullie (mijn ouders), ik wil dit achter me laten en verder met onze levens. Deze zaak kent geen winnaars, als ik win heb ik alsnog verloren, want ik krijg jou er niet mee terug", eindigde ze haar verklaring.

De rechtbank sprak de vader van Lina vrij voor het seksueel misbruik. Ze overwoog: "Lina heeft uitgebreid concreet en gedetailleerd verklaard. Ook zijn haar verklaringen, naar het oordeel van de rechtbank, in de kern consistent. Haar verklaringen kunnen daarom niet zonder meer als onbetrouwbaar terzijde worden gesteld. Maar omdat verdachte ontkent de ten laste gelegde feiten te hebben begaan leunt een eventuele bewezenverklaring zwaar op de verklaringen van Lina. Dat kan alleen als er voldoende steunbewijs is". De rechtbank stelt verderop in haar vonnis: "In dit dossier bevinden zich diverse getuigenverklaringen. Deze getuigen spreken echter alleen over hetgeen Lina tegen hen gezegd heeft. Daarom zijn hun verklaringen te herleiden tot één en dezelfde bron, te weten Lina. De verklaringen bevatten geen objectief bewijs van de ontuchtige handelingen zelf, noch van de omstandigheden daaromheen".

De rechtbank stelt ook nog "Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat in zedenzaken niet is vereist dat het misbruik als zodanig bevestiging vindt in ander bewijsmateriaal, maar dat het afdoende is wanneer de verklaring van de aangever op onderdelen steun vindt in andere bewijsmiddelen afkomstig van een andere bron dan degene die de belastende verklaring heeft afgelegd." En de rechtbank oordeelt dat dat dus niet aan de orde is hier.

Wel is de rechtbank van mening dat er voor in ieder geval één mishandeling voldoende wettig en overtuigend bewijs is. Vader krijgt daar een werkstraf voor.

Na afloop krijg ik een bericht van de advocate van Lina: "Het gesprek met u en het lezen van uw requisitoir hebben haar heel goed gedaan. Het idee dat u haar gelooft, is voor haar heel belangrijk.
"Lina heeft mij laten weten dat het voor haar goed is zo. Zij wil zelf niet verzoeken om een hoger beroep. Ze wil de zaak laten rusten en vooruit kijken"

22 februari is het de dag van het Slachtoffer. Een zaak als deze laat wat mij betreft zien dat luisteren naar een slachtoffer, ervoor zorgen dat iemand zich gezien en gehoord voelt, zo belangrijk is. Daarbij is het ook belangrijk dat een slachtoffer weet wat hij of zij kan verwachten in een rechtszaal, hoe ziet de zaal er van binnen uit, welke mensen zitten allemaal in de zaal, wat kan je verwachten van een advocaat van een verdachte, hoe kun je gebruik maken van je spreekrecht, ook als je er zelf niet bij wilt zijn, en vooral, wat kun je verwachten met betrekking tot de strafeis.

Ik trof hier een prachtige jongedame die ondanks alles wat haar thuis lijkt te zijn overkomen behoorlijk wat veerkracht toont. "Mijn kracht is dat ik positief blijf en dat ik leer van wat ik heb meegemaakt. Ik heb geleerd me niet langer vast te houden aan alle negativiteit van eerder omdat het mij niet verder helpt. Ik heb me voorgenomen om het verleden los te laten omdat ik het verdien te genezen. Ik moet mezelf bevrijden van alle herinneringen met jou en alle pijn die je me hebt toegebracht. Ik verdien vrede en gerechtigheid. Jij ook".

Amen...

Kijk en luister Andra Day - Amen

P.S. Lina is uiteraard niet de echte naam van het slachtoffer.

Reacties

  1. Lang niet iedereen wordt in een liefdevol, warm nest geboren. Gelijk hebben is niet altijd gelijk krijgen, maar als je dan toch even sterk naar de toekomst als verzoenend naar het verleden een rechtszaak kunt afsluiten, dan verdienen deze en andere Lina's een groot compliment !!

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten