Devil Wouldn't Recognize You

Een stevige omhelzing, eerst voor de moeder, vervolgens voor haar 17-jarige dochter en daarna voor de vader. Ik loop van parket richting de rechtbank en zie op het plein voor de ingang dit tafereel. De omhelzing komt van de broer van moeder. De familie verzamelt zich om het gerechtsgebouw in te gaan. Ik realiseer me dat ze lang hebben uitgekeken naar dit moment en dat ze vermoedelijk allemaal flink gespannen zijn.  

Ze zijn hier om de rechtszitting bij te wonen van een man van midden 40 met wie de 17-jarige dochter vanaf haar 14e een relatie had gehad. Ik had vader, moeder en dochter een dag eerder samen met hun advocate gesproken en proberen voor te bereiden op wat vandaag zou komen. Op de inhoudelijke behandeling zou de volwassen man door de rechtbank geconfronteerd worden met het strafdossier en de aanklacht die er tegen hem lag: Ontucht met het meisje in de periode vanaf haar 14e tot het moment dat ze 16 werd, waarbij het dus ging verschillende manieren van seksueel binnendringen. En ontucht met het meisje in deels dezelfde periode, van haar 14e tot het moment dat de relatie was beëindigd, ze was toen 16,5 jaar oud, omdat ze in die totale periode met regelmaat door haar ouders aan zijn zorg was toevertrouwd. De ouders lieten haar immers, zich van geen kwaad bewust, bij hem logeren tijdens logeerpartijtjes van hun en zijn kinderen. Onder de 16 is het hebben van seksueel contact met een minderjarige überhaupt strafbaar, tussen de 16 en 18 onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld dus als je een kind aan iemands zorg toevertrouwd. 

Tijdens de verhoren bij de politie had de man zich beroepen op zijn zwijgrecht. Pas op het allerlaatst had hij verklaard dat hij inderdaad wel een relatie met haar had gehad, maar pas vanaf haar zestiende, en toen hadden de seksuele handelingen ook plaats gevonden. Alles heel rustig aan, op haar tempo, pas vanaf het moment dat zij hem had verteld dat ze verliefd op hem was. Hij kwam er wat dat betreft ook niet onderuit want ze was zwanger van hem geweest. Alles rustig aan, maar wel binnen een maand of drie zwanger... 

De ouders van het meisje hadden een heftige periode met haar meegemaakt. Want toen ze de relatie ontdekten en verboden was het meisje niet 1,2,3 los van de man. Er gingen nog enkele maanden voorbij voordat ze pas echt door kreeg dat hij niet goed voor haar was. Toen ze zich dat eenmaal realiseerde sprak de politie met haar en verklaarde ze wat er allemaal was gebeurd tussen haar en de man, vanaf welk moment er seksuele handelingen hadden plaats gevonden en hoe de relatie zich had ontwikkeld. 

De man kon het niet verkroppen hoe het meisje van haar ouders geen contact meer met hem mocht hebben. Hij bleef contact met haar zoeken, maakte toekomstplannen waarvan het samen krijgen van een baby er één was, want dan, zo spiegelde hij haar voor, zouden haar ouders en de hulpverlenende instanties echt wel inzien dat ze bij elkaar hoorden. Met een kindje zou alles veel makkelijker worden, ze kon een eventuele opleiding vanuit huis doen, hij geloofde in haar, zo had hij haar wijs gemaakt. "Het leek allemaal wel een sprookje", had het meisje verklaard bij de politie. Hij hield haar cyclus bij en op het moment dat ze vruchtbaar was deden ze het twee keer in zijn auto. De zwangerschapstest een paar weken later op een wc van een fastfoodrestaurant: "een sprookje"...

De man zocht uit hoe het meisje meerderjarig verklaard kon worden, liet haar mailtjes schrijven naar advocaten om dat in werking te zetten, probeerde haar ervan te overtuigen dat ze vooral ruzie moest maken met haar ouders om de instanties ervan te doordringen dat ze het thuis slecht had. Hij stelde mails in concept voor haar op zodat ze die alleen maar vanaf haar eigen mailadres hoefde te versturen.

Hij palmde haar volledig in met dure cadeaus en veel aandacht. Hij was ervan overtuigd dat het een gelijkwaardige relatie was. Dat mensen er tegen waren begreep hij niet. Vroeger mocht je immers ook trouwen met een meisje voordat ze 18 was. Vroeger ja... niet voor niets is er een wetsbepaling gekomen die het strafbaar stelt om seks te hebben met meisjes en jongens onder de 16. 

Seksueel misbruik van minderjarigen vormt een zeer ernstige inbreuk op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer. Deze integriteit van jeugdigen jonger dan zestien jaar wordt door de wetgever niet voor niets uitdrukkelijk beschermd. Het gaat om kinderen die zich in een kwetsbare ontwikkelingsfase bevinden. Als je nog zo jong bent word je in het algemeen niet of in onvoldoende mate in staat geacht om zelf je seksuele integriteit te bewaken. En ook het zelfstandig inschatten van de de (emotionele) gevolgen van seksueel contact is op die leeftijd onmogelijk. Het is dus van belang om een minderjarige zowel tegen zichzelf te beschermen als tegen personen die op seksueel gebied misbruik van hen willen maken. En dat geldt des te meer als het seksueel contact plaatsvindt met een (veel oudere) volwassene. Minderjarigen worden in het algemeen onvoldoende in staat geacht weerstand te bieden aan volwassenen. Daarbij kun je denken aan fysiek overwicht maar ook aan het inpalmen met aandacht en prachtige cadeaus. 

Iemand die ontuchtige handelingen pleegt met een minderjarige vindt de bevrediging van zijn eigen lustgevoelens duidelijk belangrijker dan wat de gevolgen hiervan zijn voor een minderjarige. Dat iemand hierdoor de seksuele ontwikkeling van een minderjarige doorkruist is duidelijk minder belangrijk dan eigen behoeftes. Een minderjarige hoort ongestoord groot te kunnen groeien, zeker ook op seksueel vlak. Slachtoffers van dergelijke strafbare feiten kunnen nog lang nadelige, psychische gevolgen daarvan ondervinden (Zie ook Richtlijn voor strafvordering seksueel misbruik minderjarigen). En ook in dit geval worstelt het meisje met wat haar is overkomen.

Bij het zien van de omhelzingen die de familie elkaar geeft kijk ik verder rond over het plein. Ik besef ineens weer zo goed dat dat gebouw, waar ik zonder enige spanning op af loop, voor bijna iedereen die daar naar binnen gaat, een emotioneel bezoek zal zijn. Want in dat gebouw gaat het in de verschillende zalen om strafzaken met verdachten die een straf boven het hoofd hangt, en slachtoffers, om echtscheidingen, om omgangsregelingen, om uithuisplaatsingen van kinderen, om ontslagen en nog meer bijeenkomsten en zittingen waar het vrijwel altijd gaat om mensen en hun persoonlijke leed. Ik passeer de familie die ik zo achterin de zaal zal zien zitten, tik het meisje even aan "sterkte zo, ik zie je na afloop!" en loop met mijn toga over mijn arm richting de zittingszaal. In mijn tas het strafdossier en mijn requisitoir.... ik ga mijn best voor ze doen, hoop dat ik ze kan helpen om deze fase in hun leven achter zich te laten. 

Eenmaal op zitting blijft de man bij zijn verklaring dat alles pas gebeurd is na haar zestiende verjaardag. Confronterende vragen van de rechters en van mij ontwijkt hij. Hij blijft erbij dat het een liefdevolle gelijkwaardige relatie was. Maar het idee dat zijn eigen, intussen 15-jarige dochter thuis zou komen met een man van bijna 30 jaar ouder wijst hij resoluut van de hand. "Dat lijkt me geen goed idee!" Op mijn vraag of hij eigenlijk stelt dat het meisje, waarvan hij beweerde zo intens veel te houden, dus liegt over alles wat voor haar zestiende is gebeurd beroept hij zich op zijn zwijgrecht. Zeggen dat ze inderdaad liegt over die periode zou des te meer bewijzen hoe hij alleen maar aan zijn eigen belangen heeft gedacht en niet aan dat van het pubermeisje? Maar zwijgen... zegt dat genoeg? Wat zou er in zijn hoofd omgaan... 

Het 17-jarige meisje is zo dapper om op zitting gebruik te maken van haar spreekrecht. Ze vertelt dat ze nu helemaal opnieuw moet beginnen. Dat ze geen vrienden en vriendinnen heeft omdat ze al haar tijd in die 3,5 jaar aan hem besteed heeft. Ze geeft aan te worstelen met het leggen van nieuwe contacten omdat ze zich afvraagt of ze tegen hen eerlijk kan zijn en altijd een geheim bij zich zal dragen. Het geheim dat ik jarenlang een relatie heb gehad met een oude man, met alle gevolgen van dien. Haar woorden geven duidelijk aan dat dit soort strafbare feiten inderdaad heel heel lang nadelige psychische gevolgen kunnen geven. Nu, in de nabije toekomst, maar ook op latere leeftijd, bijvoorbeeld tegen de tijd dat ze zelf mogelijk een dochter van 14 heeft...

De man snikt na het horen van haar woorden, maar hij blijft bij zijn verklaring: Alles was pas na haar 16e verjaardag, we deden heeeeel rustig aan en alles op seksueel gebied ging in haar tempo. In mijn hoofd hoor ik ineens woorden die mijn hoofdofficier vlak daarvoor zei: "In de rechtszaal van het geweten is het altijd zitting". Over twee weken uitspraak...

PS de man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Hij moet een forse schadevergoeding betalen aan het meisje, en mag de komende 5 jaar geen contact met haar zoeken en niet in haar buurt komen. Daarnaast moet hij, als hij vrij komt, zich melden bij de Reclassering, zich onder behandeling laten stellen en heeft hij een verbod op het werken met minderjarigen opgelegd gekregen. Alles geheel conform mijn strafeis.

Kijk en luister Madonna - Devil wouldn't recognize you


Reacties

  1. Ik zie soortgelijke zaken vrijwel wekelijks op het zittingsrooster van de rechtbank Midden-Nederland staan, en dat is er nog maar 1 van de 11 rechbanken! Zo ook komende week weer. Ruim twee keer zo oud......Wat is dat toch met die (veelal) mannen, die hun geestelijk, lichamelijk e/o financieel overwicht misbruiken om zich, als 'willoze slachtoffers' van hormonen en emoties, te vergrijpen aan kwetsbare 'jonkies' die wettelijk wel beschermd, maar desalniettemin weerloos zijn tegen deze gedomesticeerde, maar evident niet volledig gesocialiseerde leden van de klasse der zoogdieren? Het woord vergrijp vertaalt m.i. het best wat hier mis is. Van Dale zegt: vergrijp = strafbaar feit/delict. Zich vergrijpen = inbreuk maken op. Inbreuk = schending = het niet RESPECTEREN van. En als een verdachte een beroep doet op het zwijgrecht, valt ook echt iets te verzwijgen! Ik heb genoeg gezegd, maak nu gebruik van mijn zwijgrecht.

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten